Tag Archives: Tặng quà

Hành Trình Tri Ân Khách Hàng Khu Vực Thuỷ Nguyên

Taxi Hoàng Anh Group “Sắc hồng thân thiện” gửi trọn tâm tình trong từng món quà được trao đến tận tay khách hàng. Tiếp nối hành trình cho đi chính là nhận lại. Cán bộ nhân viên Taxi Hoàng Anh lên đường sang Thuỷ Nguyên tri ân khách hàng. Thời gian luôn là những điều…

02253222222