Tag Archives: Biển số định danh

Những điều cần biết về biển số xe định danh áp dụng từ 15/08/2023

Định danh biển số xe không phải dùng mã định danh cá nhân làm biển số Biển số định danh có phải là mã số định danh cá nhân? Biển số định danh là biển số xe được cấp và được quản lý theo mã định danh của chủ xe chứ không phải “dùng mã…

02253222222